podatek mieszkaniowy

dom

Jaki podatek od mieszkania?

Rząd nakłada podatek na sektor mieszkaniowy, aby wygenerować przychody na rozwój i utrzymanie infrastruktury związanej z mieszkalnictwem. Podatek ten jest zazwyczaj nakładany na sprzedaż lub przekazanie nieruchomości. Wysokość należnego podatku zależy od wartości sprzedawanej lub przekazywanej nieruchomości. Podatek dotyczy również… Czytaj dalej »Jaki podatek od mieszkania?