Czym jest zdolność kredytowa?

Decyzja dotycząca przyznania klientowi kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej, która jest wnikliwie analizowana przez bank na etapie wydawania opinii kredytowej. Czym zatem jest zdolność kredytowa i kto ma największą szansę na uzyskanie pozytywnej opinii kredytowej?

Zdolność kredytowa

Przez zdolność kredytową należy rozumieć możliwość spłaty przez kredytobiorcę pożyczanej sumy pieniędzy wraz z umownymi odsetkami w określonym przez ową umowę terminie. Dokonując analizy zdolności kredytowej klienta, bank sprawdza sytuację finansową kredytobiorcy, w tym przede wszystkim:
– miesięczny dochód klienta,
– miesięczne koszty utrzymania,
– obecną sytuację kredytową.
Dzięki tym informacjom, bank ocenia, czy po opłaceniu wszelkich miesięcznych zobowiązań, kredytobiorca będzie miała możliwość opłacania raty kredytu.

Źródło dochodów

Ważnym czynnikiem, często przesądzającym o wydaniu pozytywnej opinii kredytowej, jest źródło dochodów. Instytucje bankowe dużo chętniej podejmują współpracę z klientami posiadającymi umowę o pracę na czas nieokreślony, niż z właścicielami niewielkich działalności gospodarczych. Większość banków zastrzega zatem, że firma musi istnieć nieprzerwanie na rynku minimum 12 miesięcy.

Pozytywna historia kredytowa

Zdolność kredytowa klienta oceniana jest również na podstawie jego historii kredytowej, weryfikowanej w Biurze Informacji Kredytowej. Raport BIK-u dostarcza bankowi informacji na temat posiadania aktualnych zobowiązań finansowych oraz danych na temat kredytów spłaconych w przeszłości. Dla banku istotna jest terminowość spłat starego kredytu lub pożyczki.